کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو

اطلاعیه ها

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون ساز را در روز 26 مهرماه 1397 برگزار می­ کند.

اولویت شرکت با اعضای انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران و ارائه کنندگان مقاله است.

 

 

آخرین اخبار

تمدید مجدد ثبت نام جدید شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
اسکان شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
تعرفه های ثبت نام شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
خبر مهم شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷