اسکان

باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و برگزاری موازی سخنرانی‌های شفاهی مربوط به پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، کنفرانس فقط در یک روز یعنی پنجشنبه مورخ 1397/07/26 برگزار خواهد شد. ریزبرنامه کنفرانس به‌ زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

برای شرکت‌کنندگانی که تمایل دارند چهارشنبه‌شب مورخ 1397/07/25 از امکانات اسکان استفاده کنند، به تعداد 60 نفر امکان استفاده از اسکان فراهم ‌شده است. هزینه اسکان و شام جمعاً به مبلغ 300000ریال است. لازم هست از منوی بالا فرم مربوط به اسکان را تکمیل کرده و پرداخت را انجام دهید. توجه بفرمایید زمان صرف شام 19تا 21 خواهد بود لطفا در همین ساعت حضور داشته باشید.