قالب ارائه شفاهی

نحوه ارائه مقالات پذیرش شده به صورت شفاهی

نحوه ارائه مقالاتی که به صورت شفاهی در پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یون­ ساز و غیریون­ ساز پذیرش شده اند به شرح ذیل می باشد:

 قالب ارائه شفاهی

نکات مهم:

  • لازم است تا تمامی پژوهشگرانی که مقاله آن ها بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است بر اساس نمونه ارائه شده اقدام به آماده سازی اسلایدهای خود نمایند.
  • ضروری است تا در صفحه نخست عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه آن ها درج شود..
  • حداکثر زمان تخصیص داده شده برای ارائه هر مقاله 20 دقیقه می‌باشد.
  • در تنظیم فایل پاورپوینت ارائه خود، حتماً به مطالب اصلی مقاله شامل مقدمات، مبانی نظری و پیشینه، اهداف و فرضیات، مدل مفهومی یا پیشنهادی، روش های پژوهش، تجزیه و تحلیل نتایج، یافته ها و بحث پرداخته و منابع در انتها ذکر شوند. از آوردن مطالب غیرضروری خودداری نموده و تصاویر، اشکال، جداول و نمودارهای قابل فهم و مرتبط با موضوع مقاله را استفاده نمائید