چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده

چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده


 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و مجله علمی-پژوهشی سنجش و ایمنی پرتو با رتبه ISC

بر اساس آخرین تصمیم، کلیه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس پس از داوری، در شماره های عادی مجله علمی -

پژوهشی سنجش و ایمنی پرتو چاپ و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه خواهد شد.

 

مجله علمی-پژوهشی سنجش و ایمنی پرتو